Kommunkunskap inför att söka jobb

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Aldrig jobbat i en kommun tidigare eller bara nyfiken på vad kommunen som organisation står för?

• Kommunen tillhör välfärdssektorn som bygger på en humanistisk värdegrund där alla människor har samma värde, samma rätt att påverka sin situation och samma rätt till hjälp och stöd,

• Sverige består av 290 kommuner och tillhör landets största arbetsgivare.

• Kommunerna har ansvar för det mesta av den samhällservice som finns där du bor.

• Alla kommuner är enligt lag skyldiga att bedriva vissa verksamheter  inom till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Det är kommunens förtroendevalda (politiker) som beslutar om vi ska ha fler verksamheter än de som står i lagen.

• Kommuninvånarna avgör hur kommunen ska styras genom att välja förtroendevalda. Vart fjärde år, den andra söndagen i september, får alla kommuninvånare med rösträtt rösta fram sina förtroendevalda. Det parti som får flest röster får störst inflytande när beslut ska fattas i kommunen,

• De förtroendevalda sitter i kommunfullmäktige där de beslutar om
till exempel budget för kommunen och hur mycket skatt invånarna ska betala.

• Kommunfullmäktige utser Kommunstyrelsen, där politiker från olika partier sitter. Kommunstyrelsen har bland annat ansvar för att de beslut som fattats i kommunfullmäktige genomförs.

• I nämnderna sitter också politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Det är nämnderna eller kommunstyrelsen som styr kommunens förvaltningar. Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden är exempel på nämnder.

• Inom förvaltningarna arbetar de anställda som utför det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna kan vara att undervisa i skolan eller att ge äldre vård och omsorg. Kommunens anställda ser också till att de politiska besluten genomförs och att kommunen följer lagar och regler. Ibland bedrivs verksamheter av andra utförare som företag eller föreningar.

Om kommunens ekonomi

Två tredjedelar av kommunens pengar kommer från kommunalskatten. Det är medborgarna, de som är skrivna i kommunen, som betalar kommunalskatt. Staten bestämmer vad som får beskattas, men varje kommun bestämmer själv hur hög kommunalskatten ska vara. Den sista tredjedelen av kommunens intäkter består av bidrag från staten och avgifter för till exempel barnomsorg, äldreomsorg och vatten. Den största delen av kommunens budget används till förskola, skola, vård och omsorg.