Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Julklapp 2018

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Välkommen att vara med och ge anbud på upphandlingen av Säters kommuns julklapp till anställda (julen 2018). Här kan du läsa om hur upphandlingen går till och vad vi söker.

Förfrågningsunderlag

Upphandlingens benämning: Julklapp 2018 Diarienr: KS2018/0301

1. Beskrivning och omfattning av varan/tjänsten för upphandlingen

Säters kommun upphandlar valbar julklapp till sina anställda.
De anställda ska få möjlighet att välja bland ett antal produkter och/eller tjänster med liknande värde. Tjänster ska ha giltighetstid/vara möjliga att använda under år 2019. Tjänster ska erbjudas som ett intyg över rätten till tjänsten. Det kan vara ett enkelt kort med information om tjänsten och giltighetstiden.

Totalt omfattar upphandlingen ca 1000 julklappar, fördelat på max 5 leverantörer.
Produkterna/tjänsterna lämnas ut till anställd i Säter kommun mot att personen lämnar in ett numrerat kort som berättigar till produkten/tjänsten. Kortet produceras och distribueras av Säters kommun.

Ska-krav:

Offererade produkter/tjänster ska kunna hämtas ut någonstans i Säters kommun. Maxkostnad för varje julklappsprodukt/tjänst är 150 kr exklusive moms. Varje leverantör kan ha max tre olika produktalternativ/tjänster. Sammanlagt ska de (minst 1, max 3) produkterna finnas i ett antal om minst 150 st. Det ska finnas möjlighet för medarbetarna på Säter kommun att hämta ut sin julklapp från den 13 december 2018 till och med den 31 januari 2019.

Övrigt:

Julgåvorna ska presenteras på www.sater.se. Därför ska leverantören leverera en bild på var och en av de gåvor som ingår i anbudet. Bilden ska finnas som elektronisk fil (jpg-format), i minsta forma 300×300 pixlar. Den elektroniska filen kan levereras senast den 1 december. Säters kommuns julgåva ska uppfattas vara just en julgåva från Säters kommun. Det innebär att Säters kommun informerar sina anställda om vilka produkter som ges som julgåva. Julgåvan offentliggörs den 13 december.

2. Utvärdering

Säters kommun kommer att anta det mest fördelaktiga anbudet.
Utvärderingen kommer att ske av en jurygrupp, bestående av representanter för medarbetarna på Säters kommun.
Utvärderingsgrunderna är:
upplevd kvalitet i förhållande till pris
förmåga att leverera över 150 st.
sammanvägd bredd i urvalet av produkter.

3. Uteslutningsgrund

Säters kommun anlitar inte leverantörer som har skulder för skatter och sociala avgifter.

4. Anbudsinlämning

Anbud ska skickas till: Marie Palm
Anbudsadress: naring@sater.se
Telefon: 0225-55122
E-post för frågor: marie.palm@sater.se
Sista dag för anbudslämning: 19 oktober 2018
(Anbudet ska vara giltigt 1 månad efter anbudstidens utgång.)

5. Leveransvillkor

Datum: 13 december 2018-31 januari 2019
Leveransadress: –
Leveransvillkor: Det ska finnas möjlighet att hämta ut produkten/erna under minst 8 timmar per vecka under leveranstiden. I de fall företaget har ordinarie öppettider som överskrider 8 timmar per vecka, ska produkten/erna kunna hämtas ut under ordinarie öppettider.

6. Betalningsvillkor

Betalning kommer att ske 30 dagar efter mottagen faktura, dröjsmålsränta accepteras enligt räntelagen. Expeditions-, fakturaavgifter eller liknande godkänns inte.

Fakturering får göras efter den 31 januari 2019. Vid fakturering lämnas/biläggs de inlämnade numrerade korten av leverantören.

Dröjsmålsränta gäller enligt räntelagen. Om eventuell försening beror på felaktigt eller ofullständigt fakturaunderlag, ska dröjsmålsränta inte utgå.

7. Anbudspris

Ange anbudspriset som ett totalpris i SEK exkl. moms.
Av anbud och fakturor ska framgå att leverantören har F-skatt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close