Starta/Etablera företag

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Har du bestämt dig för att starta företag? På Verksamts webbplats finns samlad information från nationella myndigheter till företagare samt sökverktyget Hitta rådgivning och finansiering. 

På den här sidan har vi samlat information om rådgivning, finansiering, aktiviteter och kontakter i Säters kommun och Dalarna.

Rådgivning och hjälp att starta företag

När du ska starta företag kan du behöva rådgivning. Här är några aktörer som kan hjälpa dig.

NyföretagarCentrum Mellersta Dalarna

Du som har en affärsidé eller funderar på att starta eget företag, eller redan har startat, erbjuds kostnadsfri, objektiv och naturligtvis konfidentiell rådgivning med kunniga rådgivare som också är företagare. Det kan handla om att välja rätt företagsform, bolla affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande. NyföretagarCentrum anordnar även olika föreläsningar och seminarium. NyföretagarCentrum Mellersta Dalarnas verksamhet finansieras av kommunerna Säter, Gagnef, Borlänge och Leksand samt företag och organisationer. Läs mer och boka rådgivning med NyföretagarCentrum Mellersta Dalarna.

Coompanion Dalarna

Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag och kooperativ så att fler blir delaktiga i arbetslivet. Oavsett om ni precis kommit på en idé, står i startgroparna eller om ni har kommit en bit på vägen, så kan ni få kostnadsfri rådgivning. Ni kan få hjälp med bland annat affärsidén, företagsformer, skriva stadgar, kompanjonavtal, affärsplan och budget. Läs mer och boka rådgivning med Coompanion Dalarna.

Företagsinkubator, Dalarna Science Park

Företagsinkubatorn vill motivera människor med nya idéer att ta nästa steg. Har du en idé eller ett företag som du vill utveckla? Har du drivkraft och ambitioner? Hos företagsinkubatorn hittar du energi, kunskap och nätverk så att dina visioner kan växa sig starkare. Läs mer och boka ett möte för att utveckla din idé via företagsinkubatorn. 

Skatteverket

Skatteverket håller i informationsträffar, kurser och seminarier.

Lotsmöten i Säters kommun

Har du som företagare frågor som rör olika områden kan du vid ett och samma möte få svar. Det kan till exempel handla om: plan- och bygglov, mark- och utbyggnad, vatten och avlopp, miljöbestämmelser eller andra frågor. Vid lotsmötet får du träffa rätt personer inom kommunen utifrån dina frågor. Läs mer och boka ett lotsmöte.

Finansiering

När du startar ditt företag kan du behöva hjälp med extern finansiering, om du inte har ett eget startkapital, innan du får inkomster från företaget.

DalaCapital

DalaCapital tillför externt kapital till företag genom hållbara investeringar i tidiga skeden, så kallat såddkapital. Innovativa, tillväxtorienterade bolag i Dalarna ges via DalaCapital möjlighet
att söka medfinansiering via bolaget. Syftet är att möjliggöra att fler företag startas, växer och överlever i Dalarna. DalaCapitals investeringskapital kommer från Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag samt Region Dalarna. Läs mer på DalaCapitals webbplats.

Innovation och uppfinningar

Vill du utveckla företag och har en ny idé eller uppfinning? Här finns aktörer som kan hjälpa dig att lyckas.

Industrifonden

Industrifonden är en oberoende venture capital-investerare som letar efter teknik, innovation och forskning som kan skapa långsiktig meningsfull förändring. Läs mer på Industrifondens webbplats.

Innovationscentrum

På Innovationscentrums webbplats finns de verktyg du behöver för att förverkliga din idé.

Patent- och registreringsverket (PRV)

PRV är experter på immaterialrätt och hjälper till att skydda ditt företags immateriella tillgångar. De immateriella tillgångarna kan till exempel utgöras av namn på företaget, produkt eller tjänst; logotyp för företaget, produkt eller tjänst; design och utseende; text, foto, musik, film, datorprogram, dataspel, och appar; interna manualer och arbetsmetoder; affärsidéer eller affärsmodeller; kompetens och spetskunskap; kundregister; tillverkningsprocesser; egna databaser; egenutvecklad teknik; forskningsresultat; resultat av utvecklingsarbete; certifieringar, samarbetsavtal och goodwill. Läs mer på PRV:s webbplats. På webbplatsen kan du också göra ett test för att se om ditt företag har dolda tillgångar.

Stiftelsen Skapa och SKAPA-priset

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. Läs mer på Stiftelsen Skapas webbplats om SKAPA-priset.

Svenska uppfinnareföreningen

Organisationen hjälper dig att utvärdera din idé och ger råd och stöd i ditt utvecklingsarbete. Läs mer på Uppfinnareföreningens webbplats.

Vinnova

Hos Vinnova tävlar Sveriges mest spännande innovationsprojekt om finansiering för att utveckla sina framtida affärer. Vinnova stödjer företag i tidig fas genom att ta en hög risk. Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt. Vinnova hjälper också svenska företag att hitta och söka finansiering inom EU. Som litet eller medelstort företag kan du söka nästan alla utlysningar. Läs mer på Vinnovas webbplats.

Vill du göra affärer med kommuner?

Genom att vara med och lämna anbud i upphandlingar kan kommunen bli din kund. Både små och stora företag kan vara med och konkurrera om affärerna eftersom upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal. Läs mer om upphandlingar här. 

Håll dig uppdaterad

Näringslivsenheten i Säters kommun skickar nyhetsbrev och inbjudningar till dig som företagare. I vårt nyhetsbrev sammanställer vi sådant som kan vara av intresse för dig som företagare. Det kan vara kurser, seminarier, frukostmöten och andra nyheter. Läs mer och anmäl dig till nyhetsbrevet här. 

Kommunens näringslivsenhet

Du kan också kontakta näringslivsenheten på Säters kommun så hjälper vi dig vidare.