Upphandling

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar. Både små och stora företag kan vara med och konkurrera om affärerna eftersom upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal.

Hur sker upphandling i Säters kommun?

De upphandlingar Säters kommun gör, genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). De flesta upphandlingarna genomförs via UpphandlingsCenter (UHC) som är en gemensam organisation för kommunerna Ludvika, Falun, Gagnef, Borlänge, Hedemora och Säter. Kommunerna har en gemensam upphandlingspolicy som innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. UpphandlingsCenter har en gemensam webbplats där all information som rör upphandling och inköp är samlat.

Hjälp kring upphandling

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är ett forum som ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling. Det övergripande målet för arbetet är att det ska bli fler små företag i Dalarna som lägger anbud och deltar i offentlig upphandling. UDD genomför kurser i form av affärsträffar med syftet att du ska lära dig mer om offentlig upphandling. Affärsträffarna sker på olika platser i Dalarna. Du väljer själv vilken ort som passar dig. När du deltagit i kursen finns möjlighet att få ett individuellt stöd i en faktisk situation. Läs mer på Upphandlingsdialog Dalarnas webbplats.

Att lämna anbud

En upphandling består av upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

 • Börja med att ta reda på vad upphandlingen handlar om och när anbudet senast ska vara inlämnat.
 • Upphandlingsdokumenten innehåller så kallade “skakrav” som måste vara uppfyllda.
 • Anbud ska lämnas elektroniskt genom e-avrop. Frågor gällande anbudet och upphandlingen ställer du också genom e-avrop. Därefter meddelas svar på frågan till alla som hämtat ut förfrågningsunderlaget via e-avrop. OBS: de svar som ges på frågorna är tillsammans med upphandlingsunderlagen styrande för hur du ska besvara upphandlingen.
 • Du måste skicka in ditt anbud i tid för att det ska vara giltigt och allt som efterfrågas måste besvaras.
 • Vid utvärdering av anbud kommer en av följande tre principer att tillämpas. Du hittar information i upphandlingsunderlagen om vilken princip som tillämpas.
  1. Anbuden kommer att utvärderas med ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet som grund”.
  2. Anbuden kommer att utvärderas med ”kostnad som grund”.
  3. Anbuden kommer att utvärderas med ”pris som grund”.
 • När upphandlingen är färdig meddelas tilldelningsbeslut till deltagande anbudsgivare. Efter tilldelningsbeslut löper en avtalsspärr på 10 dagar vilket går att överpröva inom den tiden.

Aktuella och planerade upphandlingar

Vill du veta vilka inköp som är på gång i vår och omkringliggande kommuner? När du klickar dig vidare till aktuella eller planerade upphandlingar kommer du till UpphandlingsCenters hemsida där upphandlingarna visas i listor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter