Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vill du driva Fäboden i Säterdalen?

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Vi söker entreprenör och samarbetsaktör till Fäboden i Säterdalen inför sommarsäsongen 2019.

Här hittar du som entreprenör ett stort besöksunderlag, du har naturen som resurs och historien som möjlighet. Det är bara dina idéer som sätter gränserna. Brinner du för att leverera toppklassiga matupplevelser och lärande aktiviteter i unik miljö då är det här din chans.

Med Säterdalen som arbetsplats

Som fäbodentreprenör har du Säterdalen som arbetsplats. Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinsystem. Det är ett populärt besöksmål som varje år lockar runt 100 000 besökare. Inte minst för den unika naturmiljön med höga biologiska värden och stor artrikedom utan också för det stora utbudet av aktiviteter.

I Säterdalen finns flera lekplatser för olika åldrar, långa rutschkanor, klätterställningar, en parkourbana, cykelstigar, vandringsleder, ett lättillgängligt naturreservat, utkiksplatser, servering på Dalstugan och plats för picknick och egna äventyr.

Utbudet av evenemang är stort och brett, allt från barnteater till veteranbilsträffar och dans som lockar människor från hela landet. Tillsammans med evenemangen är fäboden med sin servering och sina aktiviteter en av de större besöksanledningarna. Bland de historiska byggnaderna på fäboden brukar de bo levande djur att se, klappa och lära sig mer om. Ett mini-Skansen i Dalarna.

Utvecklingsarbetet med Säterdalen i korta drag

Säterdalen har en lång historia av att vara besöksmål. Under tidigt 1900-tal lockade teaterföreställningar upp mot 20 000 människor från hela Sverige, men redan långt innan dess lockade dalen besökare. Midsommarfirandet i Säterdalen har även det en lång tradition. Utvecklingsarbetets övergripande mål är att Säterdalen ska återta positionen som ett av regionens främsta besöksmål.
Målgrupperna för Säterdalen är idag barnfamiljer och naturintresserade. I utvecklingen av Säterdalen ligger stort fokus på lek och lärande, där fäboden spelar en stor och viktig roll.

Fäboden i Säterdalen – med naturen som resurs

Säterdalens fäbod ligger mycket naturskönt, precis i utkanten av ett unikt naturreservat med djupa raviner och höga åsar. Ljusterån som sakta rinner förbi på sin väg in i naturreservatet skapar en naturlig avgränsning mellan fäbodvallen och övriga delar av området. Upplevelsen av själva fäbodvallen är som en idyllisk glänta och platsen skapar en lugn, skön stämning som manar till eftertanke men också nyfikenhet. På vägen från den nedre parkeringen till fäboden har Fäbodstigen precis blivit upprustad och markarbete har utförts för att göra det mer tillgängligt. Utvecklingen av stigen fortsätter i linje med värdeorden; tillgängligt, välkomnande och berikande. Stigen kommer fyllas med olika utsmyckningar så att besökarnas fäbodupplevelse kan börja redan innan de kommit fram till fäbodgläntan.

En liten bit fäbodhistoria

De svenska fäbodarnas historia sträcker sig tillbaka till Medeltiden. Fäboden förknippas oftast med tillverkning av olika produkter som smör, ost och messmör, men i verkligheten kompletterades arbetet lika ofta med sysslor på skogen som att samla in ved, skogshö, lav, torv och bark liksom att fiska, jaga och ta vara på myrjärn. Fäboden i Säterdalen har inte alltid varit placerad där den nu ligger utan har flyttats dit med syfte att kunna ge en känsla av fäbodhistoria till nuvarande och kommande generationer.

Barnens fäbod – med omtanke om de små gästerna

På fäboden väcks nyfikenheten kring den speciella kultur- och naturmiljön, djuren och historien. Här kan barnen både se, lära sig och få en känsla för gamla tiders fäbodbruk genom de historiska byggnaderna, djuren och maten.

Aktiviteterna är utvecklade med lek och lärande i fokus och är anpassade till de yngre gästerna. Barnen lär sig här om djur, natur och historia. Ju mer urbaniserade vi människor blir desto viktigare blir det med lärande upplevelser och att förmedla kunskap kring djur, natur och historia på ett lättsamt sätt. Fäboden är en bra plats för detta. Här kan dåtid bli nutid.

När det gäller aktiviteterna behöver inte allt ske i egen regi, det går alltid att samarbeta med andra företag eller föreningar som bidrar med delar som sedan bildar ett aktivitetsprogram. Inget är omöjligt.

Matupplevelsen står i fokus på fäboden

För att gå i linje med det som fäboden står för så är utbudet här utarbetat efter ett hållbarhetstänk med ekologiska, närproducerade och/eller rättvisemärkta varor. Det är något som också behövs i Säterdalen och det kompletterar fint det övriga utbudet i dalen.
I Säter finns ett matkluster med många producenter och gårdar som bland annat erbjuder närproducerade varor. Fäboden önskar vara den naturliga samlingspunkten och spegeln för Säters matutbud. Samarbeten är en nyckel för framgång.

Fäboden är hem för svenska lantdjur

På fäboden brukar det bo levande djur och här är det anpassat för svenska lantdjur främst. Vi investerar i fäboden genom att nu renovera och bygga nya och större hem för djuren. Det ger goda förutsättningar för djurhållningen på fäboden.

Att sälja bilden av fäboden

En lärdom som dragits efter flera år av fäbodverksamhet är vikten av att attraktivt förpacka fäbodens utbud för att nå ut till målgruppen. Den unika miljön ger förutsättningar för detta genom bild och text.

Det finns en befintlig Facebooksida för fäboden, www.facebook.com/saterdalensfabod, med många följare som finns att tillgå för dig som entreprenör. Där kan den genuina fäboden och dess utbud av matupplevelser och lärande aktiviteter visas upp. Det är naturligtvis bara ett av många verktyg man kan använda för sin marknadskommunikation. Här finns stor utvecklingspotential där din kreativitet är det enda som sätter gränsen.

Utvecklingsarbetet med fäboden från kommunens håll

Som tidigare nämnt så investera vi i fäboden. Upprustningen kommer att ge goda förutsättningar att fortsätta bedriva verksamhet på fäboden där djuren, maten och aktiviteterna står i fokus. Vi har tillgänglighetsanpassat fäbodstigen och fortsätter arbetet med att smycka stigen.

Säterdalen ligger säterborna och kommunen varmt om hjärtat och engagemanget är stort. Kommunen finns som stöd för dig och de andra entreprenörerna i dalen då det är viktigt att värna Säterdalen och dess utbud för säterborna, dalfolket och de långväga besökarna.

Kort fakta

Faciliteter på fäboden:

 • serveringsstuga & serveringspaviljong (nybyggnation)
 • övernattningsstuga med el
 • dass
 • djurstallar
 • byggnader för aktiviteter

Avtalsperiod:

Gäller sommarsäsongen 2019. Om båda parter efter avslutad säsong vill fortsätta samarbetet finns chans till förlängning.

Visning av fäboden

Vi håller visning av fäboden den 11 oktober och 7 november.
Föranmälan krävs och du anmäler dig till visningarna här. 

Adressen hittar du om du klickar här.

Ansökan om att driva fäboden

Fyll i ansökan via webbformuläret här nedan. Tänk på att fylla i alla rutor med en stjärna då dessa är obligatoriska.

Senast 30 november vill vi ha din ansökan.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Kontakt

Josefin Enström
Näringslivsenheten
Säters Kommun
Mail: naring@sater.se
Tele: 0225-55149

Mer information

Vill du läsa mer om Säterdalen så finns mer information på www.saterdalen.se.
Säterdalens Facebooksida hittar du via följande länk: www.facebook.com/saterdalen och fäbodens Facebooksida via: www.facebook.com/saterdalensfabod.

Delar av Säterdalen är ett naturreservat och du kan läsa mer om det på Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida.

Ansökan om att driva fäboden

 •  
 • Verksamhetens namnOrganisationsnummer 
  Lägg till en ny rad
  Om du/ni har en befintlig verksamhet. 
 •  
 •  
 •  
 • Beskriv hur du/ni skulle vilja bedriva verksamhet med servering på fäboden.  
 • Beskriv hur du/ni skulle vilja bedriva verksamhet med aktiviteter på fäboden. 
 • Beskriv hur du/ni skulle vilja bedriva verksamhet med djur på fäboden. 
 • Beskriv din/er erfarenhet av servering. 
 • Beskriv din/er erfarenhet av att sälja aktiviteter/upplevelser. 
 • Beskriv din/er erfarenhet av djurhållning. 
 • Beskriv hur du/ni ser att du/ni skulle driva fäboden ur ett ekonomiskt perspektiv utifrån delarna servering, aktiviteter och djurhållning. 
 • Hur ser du/ni att fäbodverksamheten skulle kunna utvecklas över tid?  
 • Vill du/ni tillägga något?  
 • Bifoga eventuella dokument som är relevanta för din/er ansökan.  
 • Ange kontaktuppgifter (namn, telefonnummer & mail) till en referensperson.  

Information om personuppgiftsbehandling

Kommunstyrelsen i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera ansökan. Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att kunna handlägga ansökan. Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i formuläret. Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna sparas eller gallras enligt en av kommunstyrelsen beslutad dokumenthanteringsplan. Kommunstyrelsen har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som kommunstyrelsen behandlar. Kontakta i så fall kommunstyrelsen och begär informationen. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.

Du kontaktar kommunstyrelsen enligt nedan:
Säters kommun
Kommunstyrelsen
Box 300, 783 27 Säter
Tfn 0225-55 000
E-post: kommun@sater.se

Kommunstyrelsen dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter
Tfn 0225-55 000
E-post: dataskyddsombud@sater.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close