Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

​Ändrat beslut om solceller på tak i Stora Skedvi

-Vi, Miljö- och byggnämnden, har nu beslutat att ge bygglov till fastighetsägaren. Det är det rätta beslutet, säger Kristoffer Olerås, ordförande Miljö- och byggnämnden, Säters kommun.

-Det är alltid tråkigt när det inte blir rätt från början, men det är också bra att vi har möjligheter att göra om och göra rätt, säger Kristoffer Olerås om det nya beslutet i frågan om solceller på ett tak i Stora Skedvi.

I det underlag som fanns tillgängligt vid det första, negativa beslutet, framstod det som att Länsstyrelsens yttrande om att miljön där solcellerna skulle sättas upp var ett yttrande kommunen skulle ta med som grund för sitt beslut.

Länsstyrelsen yttrade uttryckligen att omgivande byggnader till kyrkan i Stora Skedvi bör vårdas och behållas och att ny bebyggelse ej bör tillåtas för att det kulturhistoriska värdet inte ska urholkas. I yttrandet hänvisar Länsstyrelsen till att detta innefattas av ”övrigt intresse för kulturmiljövård”.

-Men vid en djupare analys kunde förvaltningen konstatera att vi som kommun inte skulle lägga Länsstyrelsens yttrande som grund för vårt beslut, utan enbart använda de regelverk som reglerar bygglovsärenden som detta, säger Kristoffer Olerås.

-Det utpekade området kring kyrkans fastighet, det ”övriga intresset” saknar reglering och ska jämställas med andra fastigheter. Det var olyckligt att Länsstyrelsens yttrande blev vägledande för ett beslut som inte omfattas av det som de fokuserade på i sitt yttrande till oss.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close