100 000 kronor till aktiviteter av unga för unga

Projektet Ung i Nedre Dalälven är snart slut och nu ska de sista pengarna fördelas. En utlysning öppnas nu därför om 100 000 kronor till aktiviteter av unga för unga. Är ni mellan 13 och 25 år och saknar någonting där ni bor? Se till att söka pengar för att genomföra en egen aktivitet i ert hemområde.

Aktiviteten ska genomföras lokalt och planeras och genomföras av er som söker. Stödet kan sökas av grupper om minst tre personer eller av en förening. Varje grupp kan söka högst 30 000 kronor. Ni kan inte söka stöd för befintlig verksamhet eller för aktiviteter som redan gjorts av samma grupp på samma ort.

Ansökan

Ansökningar tas emot och godkänns löpande fram till sista november.

Fyll i intresseanmälan på www.leadernedredalalven.se/utlysning

Vill ni veta mer?

Kontakta Sofia på sofia@nedredalalven.se eller till 072-565 7579