2019 års Kulturpris och Kulturstipendium tilldelas…

Kulturpristagare 2019Broderad kudde, motivet innehåller bland annat en älg, en sol och ett flertal träd

Säters kommuns kulturpris tilldelas Margareta Robertsson. Margareta har under många år aktivt arbetat för att bevara det textila kulturarvet och för att lyfta fram kvinnors arbete och vävandet som konstform. Margareta har genom sitt engagemang inspirerat många att sätta sig vid vävstolen. I det egna vävandet har hon utvecklat gamla tekniker för att skapa alster som passar det moderna samhällets behov. Margareta Robertsson är en konstnär med vävstolen som målarduk.

Ungdomskulturstipendiat 2019Porträttbild på man i skägg

Säters kommuns ungdomskulturstipendium tilldelas Alexander Embretsén. Alexander har en lång erfarenhet av filmskapande genom Filmkollektivet EDE-Film. Inom filmen är han något av en mångsysslare, inget är främmande för honom. Med ett brinnande engagemang gör Alexander och hans vänner det möjligt för andra unga att också hitta en ingång i filmskapandet.

Kulturpriset och ungdomskulturstipendiet är på vardera 10 000 kronor och överlämnas av Kulturnämndens ordförande på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.