Covid -19 på Fågelsången

På Fågelsångens särskilda boende i Säter har en boende testats positiv för Covid-19.  De anhöriga har fått veta om vad som hänt och smittspårning pågår.

Aktuell avdelning kommer att ha restriktioner för besök. Närstående till boende på aktuell avdelning kommer att informeras under dagen (fredag 9 oktober).

Säters kommun rekommenderar starkt närstående till boende på kommunens särskilda boenden att följa Smittskydd Dalarnas rekommendationer för att stoppa smittspridningen genom att:

o Boka tid för besök
o Stanna hemma vid minsta symptom som kan tyda på covid-19.
o Genomföra besök om möjligt utomhus.
o Följa rekommendationerna om fysiskt avstånd..
o Tvätta händerna ofta och noga.