Tillgänglighetsrådet arbetar kontinuerligt med en 10-i-topp-lista över vad som behöver åtgärdas för att samhället ska vara så tillgängligt som möjligt, för så många som möjligt. Vad har då hänt med den senaste listan med tio åtgärder som rådet ansåg var prioriterade utifrån tillgänglighet?

Här kan du läsa (eller lyssna på om du använder någon form av skärmläsare), vad kommunen gjort för att åtgärda rådets tio-i-topp:

 1. För hög tröskel för rullstolar vid Apoteket – Ska åtgärdas under sommaren 2021
 2. Ramper runt gatupratare. – Inte åtgärdat
 3. Åtgärd för att påkalla uppmärksamhet när man vill komma in i affär med trappor eller hög kant – Under juni får affärsinnehavarna information via näringslivsenhetens nyhetsbrev.
 4. Cykelväg från frisör och Tempo i Stora Skedvi, stora hål – Fastighetsägare har flertalet stora potthål över hela sin fastighet. Kommunen kan inte laga hål på annan fastighetsägares mark.
 5. Önskan om fler handikapparkeringar på Rådhusets innergård – Åtgärdat 2020.  Skyltning till sammanträdesrum – inte åtgärdat, men kommunen kommer ta fram förslag på skyltning och vid behov söka bygglov för skyltningen.
 1. Förslag att vid cykelställ ta fram någon typ av skydd vid ändarna för att skydda. Byte pågår av äldre cykelställen som ersätts med pollare alternativt tillgänglighetsanpassade cykelställ. Minst 7 byttes under 2020.
 2. Infoskylt hänvisningsskylt tekniska kontra rådhuset – Inte åtgärdat.
 3. Gatunamnskyltar saknas i centrala Säter – Utbyte och kompletteringar sker successivt. Kommunen ar gärna emot information om felaktiga, vandaliserade och stulna skyltar.
 4. Ta fram belysning (röja kvist/sly) vid gång- och cykelväg till Järnvägstationen – Åtgärdat 2020
 5. Saknas för närvarande en 10:e punkt. Listan fylls på kontinuerligt efter att åtgärdade punkter tas bort från listan.

Säters kommun har även gjort andra åtgärder för att öka tillgängligheten

 • Busshållplats i Storhaga inkusivel belysning för ökat trygghe.
 • Beklädnad av tunnel samt ny belysning under riksväg 70.
 • Komplettering med bänkar efter promenadstråket från Säterdalen, Bruksvägen via Åpromenaden
  ut till Skönviksstrand och golfbanan .
 • Tillgänglighetsanpassad promenadstråket mellan Klockarskolan och Kungsgårdsskolan.
 • Enbacka sporthall byggdes om och är nu fullt tillgänglighetsanpassad.
 • Skönvikshallen är  delvis ombyggd och därmed är dessa delar tillgänglighetsanpassade.