Kommande vattenavstängningar Lövåsen, Skenshyttan och Norbo


På grund av planerade underhållsarbeten vid Lövåsens, Skenshyttans och Norbos vattenverk kommer det bli störningar i dricksvattenförsörjningen.

Vattnet planeras vara avstängt enligt följande:

Lövåsen: måndag 30/8 mellan kl. 07.00 – 15.00
Skenshyttan: tisdagen 31/8 mellan kl. 06:00 – 15:00
Norbo: tisdagen 31/8 mellan kl 09:00 – 17:00.

Ni kan förbereda er genom att tappa upp det vatten ni kan tänkas behöva under dagen i dunkar eller flaskor.

Detta görs för att säkerställa att vi fortsätter leverera utmärkt vatten från våra vattenverk. När vattnet är tillbaka är det kokningsrekommendation på allt vatten som ska användas som livsmedel. Detta är rutin vid längre stunder av trycklöst ledningsnät.

Rekommendationen gäller till annan information kommer via Säters kommuns hemsida och Facebook.

Efter en vattenavstängning är det bra att spola ledningarna ett tag om vattnet har blivit rostfärgat. Rostfärgen är inte farlig men kan till exempel missfärga tvätt.