Bygget av Prästgärdet följer aktuell plan

Under hösten 2023 är det dags för inflyttning på det nya särskilda boendet Prästgärdet. Det finns stort behov av platser på särskilt boende i Säters kommun.

Inom sociala sektorn pågår arbetet med att förbereda inflyttningen. Det omfattar till exempel att bemanna med personal och utveckla arbetssätt. Under våren kommer arbetet med dessa förberedelser att intensifieras. Allt sker under ledning av verksamhetschef Camilla Thommes.

Själva byggnaden har fått sin form och arbetet löper enligt den plan som projektet följer.

Budgeten ser ännu så länge ut att hålla – trots de generella kostnadsökningar som setts i samhället.

Just nu pågår bland annat arbete med innerväggar och färdigställande av ytterväggar. Byggnaden är sedan en tid också påkopplad mot fjärrvärmenätet.

I och med att arbetet med väggar börjat blir klara är det också möjlighet att börja med olika former av installationer – som till exempel element, elcentraler, ventilationssystem.

Det är en intensiv byggperiod och just nu arbetar cirka 40 personer på plats, med olika arbetsuppgifter.

– Vi har också en besiktningsgrupp igång, säger Roland Appelgren, projektledare.

– Besiktningsgruppen följer arbetet och gör fortlöpande besiktningar av byggnadsdelar som succesivt färdigställs. Att en besiktningsgrupp följer arbetet, i stället för att endast besiktiga när hela byggnaden är klar, innebär att det blir lättare att åtgärda mindre fel på vägen och därmed få en smidigare och snabbare slutbesiktning.

Bristen på visst material i världen har gjort att projektet arbetar med att beställa i mycket god tid, för att inte stå utan material när ett visst byggmoment ska utföras.

– Det här är ett arbete vi gör tillsammans med vår entreprenör Skanska, och vi arbetar också tillsammans för att får så bra pris på det vi behöver som möjligt, säger Roland Appelgren.

– Det är vårt gemensamma arbete som gjort det möjligt för oss att hålla kostnaderna på en bra nivå, trots världsläget.

  innertak fönster på plats på Prästgärdet.