After School skapas för UF-företagare

UF-företagande sänker tröskeln för att senare i livet välja att driva företag. Därför behöver vi alla hjälpas åt att skapa förutsättningar för våra unga att på sina olika sätt bidra till samhället och vårt framtida Säter.

Nog är det så att ungdomar från Säters kommun går på gymnasieskolor i andra kommuner och driver där UF-företag. Men det är fortfarande ungdomar från Säter vilket innebär att vi har UF-företagare i vår kommun. Det är ungdomar som under sin gymnasietid får chansen att under ett år prova på att driva företag genom Ung Företagsamhet Dalarna. Det ger en god grund för att senare i livet starta eget företag.

-Dessa ungdomar är en möjlighet och ett ansvar för oss som värnar företagsamheten i Säters kommun, säger Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef, Säters kommun.

Det finns ingen etablerad modell att arbeta efter för kommuner utan gymnasieskolor därför skapar Näringslivsenheten Säters kommun nu tillsammans med UF en egen.

-Förra året valde vi att ha fokus på UF under den företagsfrukost som arrangerades som en del av Företagsdagarna. I år vill vi göra mer!, säger Helena.

Det är av stor vikt att det finns mötesplatser och arenor för företagsamma människor att mötas på, oavsett om de är företagare eller UF-företagare.

-Därför kickar vi ingång UF-året med att skapa en After School. Vi har bjudit in UF-företagarna för att de ska få träffa oss och företagare i kommunen för att inspireras, utvecklas och skapa goda relationer och dialoger, berättar Helena.

Under träffen kommer Näringslivsenheten berätta om de möjligheter, stöd och synlighet man kan erbjuda under UF-året. Vilket bland annat innefattar synlighet och försäljningsmöjligheter under första advent när Säters stad fylls av besökare som lockats hit för att uppleva julmarknad, julskyltning och programutbud. Enheten erbjuder även synlighet under en mässa på företagsfrukosten i vår i samband med de uppskattade Företagsdagarna som genomfördes för första gången förra året.

-Det är redan flera UF-företagare som anmält sig och vi ser fram emot fler, avslutar Helena.