Åk buss till Nostalgidagarna i Säter

Det är många som förväntas besöka centrala Säter under Nostalgidagarna 2022 samtidigt som många byggprojekt pågår i Säter så tänk på att planera din färdväg i tid. Genom att använda kollektivtrafiken eller samåka kan vi tillsammans förbättra trafiksituationen under arrangemanget.

Säters kommun bjuder på gratisbuss från Stora Skedvi och Gustafs fredagen den 22 juli och lördag 23 juli 2022.

Busstider

Fredag 22 juli:

Avgång kl 17:00 från Mora by-Enbacka-Solvarbo-Grusplanen mitt emot Willys i Säter.

Avgång kl 18:00 från Kyrkbyn, Stora Skedvi-Fäggeby-Grusplanen mitt emot Willys i Säter.

Avgång kl 23:30 från Grusplanen mitt emot Willys i Säter-Solvarbo-Enbacka-Mora by.

Avgång kl 00:30 Grusplanen mitt emot Willys i Säter-Kyrkbyn, Stora Skedvi-Fäggeby.

Lördag 23 juli:

Avgång kl 17:00 och kl 19:00 från Mora by-Enbacka-Solvarbo-Grusplanen mitt emot Willys i Säter.

Avgång kl 18:00 och 20:00 från Kyrkbyn, Stora Skedvi-Fäggeby-Grusplanen mitt emot Willys i Säter.

Avgång kl 22:30 och 00:30 från Grusplanen mitt emot Willys i Säter-Solvarbo-Enbacka-Mora by.

Avgång kl 23:30 och 01:30 från Grusplanen mitt emot Willys i Säter-Kyrkbyn, Stora Skedvi-Fäggeby.

För mer information om evenemanget: www.nostalgicclub.se