Aktuella statliga stöd till företag

Här finns aktuella statliga stöd att söka.

Hjälp med stöden eller ansökan?

Vill du ha hjälp med stöden och med ansökan kontakta då vår K.R.O.K lots Evylina Hanser, tele: 076-623 38 00, mejl: evylina.hanser@fb-regionen.se.

Omställningsstöd – ansök senast 30 april.

Den 25 februari öppnade ansökan om Omställningsstöd. Ni företagare kan ansöka om stöd för del av fasta kostnader för perioderna:

  • augusti-oktober 2020
  • november-december 2020
  • januari-februari 2021.

För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs och hur man gör på Skatteverkets webbplats.

Omställningsstöd – ytterligare en ansökan ute för juni-juli 2020. Ansök senast 17 maj.

Den 15 mars öppnade ansökan om Omställningsstöd för företag som drabbats särskilt hårt av restriktionerna under juni och juli 2020. Man kan ansöka om stöd för upp till 100% av de fasta kostnaderna. Ett av grundkraven är att någon eller några av de restriktioner som införts på grund av Covid-19 har påverkat företagets möjligheter att driva sin verksamhet på samma sätt som tidigare. Dessa restriktioner är:

  • Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
  • Utrikesdepartementets avrådan från resor som har utfärdats med anledning av spridningen av covid-19

Se mer information om vad som krävs och hur man gör på Skatteverkets webbplats.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare – ansök senast 30 april.

Från den 2 mars kan enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin söka omsättningsstödet.  Man kan ansöka om stöd för perioderna:

  • augusti-oktober 2020
  • november-december 2020
  • januari-februari 2021.

För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs och hur man gör på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

Nu finns det Omsättningsstöd att söka för handelsbolag och kommanditbolag – Ansök senast 15 juni.

Handelsbolag och kommanditbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan nu söka omsättningsstöd.  Man kan ansöka om stöd för olika perioder från mars 2020 till februari 2021. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs och hur man gör på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

F-skattsedel krävs vid tidpunkt för ansökan.

Stöd för korttidsarbete (permittering).

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. För mer information om vad som krävs och hur man gör se Tillväxtverkets webbplats.

Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal och mer kan du läsa här. 

Gör ett webbtest som visar om du kan få stöd för korttidsarbete 2021.

Har ni tänkt söka stöd till korttidsarbete för december 2020 måste ni komma ihåg att göra det före sista april 2021. Läs mer om tidpunkter för ansökan om korttidsarbete 2021 här. 

Hjälp med stöden eller ansökan?

Vill du ha hjälp med stöden och med ansökan kontakta då vår K.R.O.K lots Evylina Hanser, tele: 076-623 38 00, mejl: evylina.hanser@fb-regionen.se.