Anbuden för nya särskilda boendet är utvärderade

Utvärderingen av de anbud som inkommit gällande nytt särskilt boende på Prästgärdet i Säter är avslutad. Det förmånligaste anbudet har lämnats av Skanska Sverige AB. Alla anbudsgivare har fått besked. Om ingen ansökan om överprövning av tilldelningen sker inom 10 dagar, kan kommunen skriva avtal med vinnande anbudsgivare Skanska Sverige AB.