Ändrade handelsnormer för ägg

Ändrade handelsnormer för ägg som påverkar äggproducenter, äggpackerier, grossister och detaljhandeln

EU:s handelsnormer för ägg har setts över. Både förordning (EU) 2023/2465 och förordning (EU) 2023/2466 träder i kraft 28 november 2023 och ska tillämpas direkt.

Exempel på förändringarna är:

  • Uppgift om datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) är som tidigare högst 28 dagar från värpdatum men bestämmelsen finns nu istället i förordning (EG) nr 853/2004.
  • Ägg från produktionssystemet ”ägg från utehöns” får fortsätta saluföras som ”ägg från utehöns” om hönsen hålls inomhus till följd av veterinära skyddsåtgärder (som till exempel fågelinfluensa), oavsett hur lång tid de hålls inomhus. Tidigare fanns en gräns på 16 veckor.
  • Produktionssystemet ”ägg från utehöns” ger nu myndigheterna möjlighet att tillåta utevistelse i rastgård där det även finns solpaneler.

Se mer på livsmedelsverkets hemsida.