Ansökan öppen för evenemangsbidraget 2020

Evenemangsbidraget är ett av de stöd som kommunen erbjuder evenemangsarrangörer.

För att vara berättigad till Evenemangsbidraget ska evenemanget falla inom ramen för följande bidragskriterier.

  • Evenemanget är en större tillställning eller händelse som arrangeras kortvarigt och ska inte förväxlas med löpande verksamhet eller mindre arrangemang.
  • Evenemanget ska stimulera till verksamhet i föreningar och organisationer, ej enskilda företag.
  • Ger positiva effekter på besöksnäringen.
  • Stärker den positiva bilden av Säter.
  • Ger meningsfulla upplevelser för invånare och besökare.
  • Ett krav för att beviljas bidrag och andra insatser är att evenemanget inte strider mot kommunens demokratiska värdegrund och inte diskriminerar någon.
  • Evenemanget har god genomförandekapacitet.
  • Dialog förs med Evenemangsrådet under planering/genomförande/uppföljning.
  • Kommunen ska vid varje evenemang erbjudas synlighet. Evenemangsrådet beslutar om och i vilken utsträckning.
  • En uppföljning ska inlämnas senast 3 månader efter avslutat evenemang.

Läs mer via länken och skicka in ansökan senast 26 januari 2020: https://www.sater.se/gora-uppleva/evenemang/att-arrangera/evenemangsstod/evenemangsbidrag/