Arbete med ny dagvattenledning vid Gruvplan

Från den 25 oktober startar arbete med att lägga ny dagvattenledning mellan Stationshuset i Säter och Ljusterån.

Arbetet sker i etapper. När Myntvägen är avstängd kommer trafiken ledas om med skyltning.