Arbetet på Prästgärdet återupptas

Miljö- och byggmyndigheten har gett startbesked, vilket innebär att arbetet med särskilda boendet Prästgärdet återupptas.

Till att börja med kommer snö och halm forslas bort, och sedan påbörjas grusning och arbete med grunden för det nya särskilda boendet.