Årets enkät till dig som är 20-24 år från Unga till Arbete

Just nu skickas en enkät ut till alla 20-24 åringar i Säters kommun. Dels för att erbjuda möjlighet att träffas förutsättningslöst och bolla idéer gällande studier/arbete men också för att få en fingervisning hur det ser ut för denna målgrupp i kommunen. Svaren är konfidentiella och du kan välja att svara via pappersenkäten eller här:

https://forms.gle/4sjEkxqSo71JBRfo7

Sista ansökningsdag är sista maj 2020.

Tack för din medverkan, dina svar är viktiga!