Återbetalningar för transport till bårhus

Samtliga dödsbon som använt den av kommunen upphandlade begravningsentreprenören för transport till bårhus av avliden, och fått betala ordinarie pris, kommer att få en återbetalning på den totala fakturerade kostnaden. Detta gäller bårtransporter under avtalsperioden 2017 fram tills nu.

I de beställningar som gjorts har företaget inte tydligt kunnat se om beställningen gjorts som ett uppdrag inom avtalet eller utom avtalet (där anhöriga i så fall övertagit ansvaret för transporten). Därför återbetalas överstigande belopp till alla dödsbon där företaget skött transport till bårhus. Detta gäller både Säters kommun och Hedemora kommun. Båda kommuner har avtal med det aktuella företaget gällande transport till bårhus där kommunen är sjukvårdshuvudman.

Totalt innebär detta en återbetalning om drygt 200 000 kronor – fördelat på 90 dödsbon i Säters och Hedemora kommun. De som får en utbetalningsavi kommer också att få ett brev med en förklaring om återbetalningen. Återbetalningen gäller bårtransport. Bisättningstransport som är transporten mellan bårhus och ceremonilokal ingår inte i kommunernas ansvar och ingår därför inte i avtalet.

Mer om vad som hänt

Läs mer om de felaktiga faktureringarna här.