Avbrott i vattenförsörjningen i Björkled, Gustafs

Vattenförsörjningen i Björkled, Gustafs, påverkas av möjlig vattenläcka, vilket kan innebära avbrott.

Läcksökning pågår.