Avstängning av gång-cykelvägar i Säter

Fredag vecka 37 påbörjas avstängning av gång och cykel i Säter vägnätet enligt bild.  Sträckorna är hundbadet till campingen i Säter samt sträckor på Åsen.
Avstängningarna innebär att dessa gång och cykelvägar inte kommer att kunna användas under tiden då arbete sker: vecka 37 till och med vecka 41 (enligt planering).

När arbetet är färdigställt innebär det att vägarna kommer ha en hållbarhet på många tiotals år, uppemot 50 år, innan det behöver göras något igen.
Det innebär dock att du som använder dessa vägar kommer behöva ta omvägar under arbetstiden.

Tillfälliga passager kommer att finnas, se grönprickad linje på karta.
Svart heldragen linje, avstängda gång och cykelvägar.

Avstängningar av väg-cykelvägar

Arbeten som kommer att göras

• Vecka 37: spridning av grovt grus på gång och cykelvägarna som sedan skall fräsas in i befintlig väg.
• Vecka 38:  fortsatt spridning grovt grus samt infräsning av anslutningsytor.
• Vecka 39-41:  justering efter infräsning samt asfaltering.