Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Avstängning av Morbyvägen mellan Odalvägen och Hagavägen i Gustafs

Information om kommande VA- och gatuarbeten

VA/renhållningsenheten kommer att byta ut VA-ledningarna längs Morbyvägen. Arbetet innefattar byte av ledningar för spillvatten och dricksvatten och nyanläggning av dagvattenledningar för att säkra framtida vattenförsörjning. När samtliga ledningar är utbytta kommer även vägen få en ny utformning samt en gång- och cykelväg att anläggas för att förbättra trafiksäkerheten.

Morbyvägen kommer vara stängd för genomfart mellan Hagavägen och Odalvägen. Enligt markering 1 på kartan. Vi planerar att starta arbetet vecka 43. Trafiken leds om via länsväg 790 enligt gulmarkering på kartan.

Arbetet upp till Odalvägen beräknas vara klart till vecka 46. Då kommer trafiken kunna ledas om via Odalvägen. Se blå markering på kartan. Detta gäller framförallt fotgängare, cyklister samt boende i området. Övriga bilister och trafikanter hoppas vi har överseende med detta och fortsätter använda länsväg 790 tills arbetet är klart. Odalvägen har begränsad framkomlighet.

Vidare så kommer Morbyvägen bli avstängd etappvis upp till Hällvägen. Enligt markering 2 på kartan. Berörda fastighetsägare kommer få mer information om tillfälliga trafiklösningar mm allt eftersom arbetet fortgår. Se karta nedan.

Vi ber även fastighetsägare se över inväxande vegetation i vägbanan, se vad som gäller på kommunens hemsida.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
VA/Renhållning: Kalle Strömberg telefon 0225-55153 eller Peter Karlsson telefon 0225-55327

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close