Avverkning längs elljusspåret i Stora Skedvi

Nu pågår avverkning längs elljusspåret i Stora Skedvi. Åtgärderna planeras pågå under vecka 5 och vecka 6.

Syftet är att öppna upp och skapa en trygg och säker miljö längs elljusspåret.

Det råder ett skyddsområde runt maskinerna på 70 meter vilket behöver respekteras av allmänheten.

Karta gallring på elljusspåret i Stora Skedvi