Begränsad framkomlighet infart Skönvik

Under ett par dagar under vecka 28 kommer det vara begränsad framkomlighet på Jönshyttevägen i Säter.

Säters kommun genomför förberedelser inför asfaltsbeläggning från infarten från Smedjebacksvägen till Skönvikshallen.

Under vecka 33 kommer det åter att bli trafikstörningar under ett par dagar när asfalteringen sker.