Beslut om fördelning av bidrag för större evenemang 2023

Säters kommun stödjer genomförande av evenemang. Föreningar kan söka bidrag för mindre kulturevenemang, mindre fritidsevenemang eller evenemangbidrag för större evenemang.

I år har det kommit in sex ansökningar om evenemangsbidrag till större evenemang. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att fördela 2023 års evenemangsbidrag till större evenemang, som är 200 000 kr, enligt följande:

8-9 april – Konstspaning i Säterbygd  35 000 kr

29 april – Klippingracet  35 000 kr

5 augusti – Säterstampen  35 000 kr

21-23 juli – Nostalgidagar Säter 50 000 kr

1-3 september – Skördefest i södra Dalarna 35 000 kr

1 oktober – Solvarbo Marknad 10 000 kr