Bidrag till samlingslokal

Bidrag till samlingslokal är ett verksamhetsbidrag som kan sökas av föreningar som förvaltar samlingslokal och som har som huvudsyfte att hyra ut lokalen.

Verksamhetsbidraget är Säters kommuns stöd till lokala bystugor/samlingslokaler och ska användas till föreningens verksamhet. Stödet ges för att främja demokrati, engagemang och utveckling i Säters kommuns byar.

Ansökan är öppen 1 februari-15 maj och ska göras i E-tjänsten: Bidrag till samlingslokal