Biltvätt etableras i Säter

Vid Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säter etableras en biltvättanläggning där man själv kan tvätta sin bil. Ett hål i utbudet och servicen i Säter fylls nu när etableringen sker. Nu kommer Säterborna kunna tvätta sina bilar själva vid anläggningen.

Det är Andreas Östlund som har köpt mark av Säters kommun för att kunna bygga en biltvätt vid Kullsveden. Etableringen av biltvätten är en så kallad gör-det-själv-anläggning där kunden gör alla moment själv och betalar för den tid det tar. Kunder till anläggningen behöver inte ta med sig något för att tvätta, allt finns där i form till exempel högtryckstvätt och borstar. Fördelarna med en sådan här biltvätt är att det alltid är öppet och att man på ett miljövänligt sätt kan tvätt sin bil.

-Vi är glada att kunna erbjuda säterborna en sådan här lösning, säger Andreas Östlund.

Kommunen har varit med hela vägen och entreprenören har fått lotsning i sitt etableringsärende genom kommunens lotsfunktion. I det här fallet har etableringsplatsen krävt att entreprenören har en genomtänkt dagvattenlösning för att skydda den kommunala dricksvattentäkten. Efter att entreprenören nu köpt marken och fått bygglov handlar det om att bygga upp verksamheten.

-Kommunen har velat se en utveckling på området därför är det extra roligt när någon väljer att investera där. Dessutom med en verksamhet som förenklar vardagen för många säterbor säger, Mats Nilsson kommunstyrelsens ordförande.