Brandsäkerhet på korttidsboendet

Med bara några månader kvar i gamla lokaler gjorde Rädddningstjänsten Dala Mitt en brandskyddsinspektion på bland annat korttidsboendet i Säter. Även kommunens övriga boenden inspekterades, men utan större anmärkningar.
På korttidsboendet gavs däremot anmärkningar gällande brister när det gäller personskyddet. Det handlar om att dörrbredden inte är tillräcklig för att kunna rulla ut sängar och att det inte finns en heltäckande sprinkleranläggning.
Kommunen har med anledning av detta förbjudits att använda korttidsboendet för personer som inte själva kan ta sig ut om boendet behöver utrymmas.
Säters kommun har överklagat beslutet.
– Vi anser inte att de anmärkningar räddningstjänsten gjort motiverar en stängning, säger Inga-Lill Frank, chef för sociala sektorn.
– Vi har rutiner och metoder för att utrymma samtliga boende säkert, oavsett om de kan eller inte kan gå själva.
– Vi har stor respekt för brandsäkerheten och arbetar systematiskt med att våra boenden ska vara trygga.

Under tiden överklagan hanteras kommer Säters kommun att öka bemanningen på korttidsboenden, för att även de boende som behöver hjälp vid utrymning ska kunna bo kvar tills dess flytten går till det nya boendet på Prästgärdet.