Busslinje 101 får annan sträckning kl. 18-06

Dalatrafik kör busslinje 101 (Till och från Borlänge) via Enbacka/Solvarvbo från kl. 18:00 på kvällarna till 06:00 på morgon. Detta kommer pågå tillsvidare. Sträckningen är enligt kartan.

Karta över alternativ väg Enbacka/Solvarbo