Cafeteria och kiosk i Säters ishall stänger

Både cafeteria och kiosk i Säters ishall har stängts på grund av problem med skadedjur.

Snickare har åtgärdat problemet med de glipor under till exempel dörrar som gjort det möjligt för skadedjur att komma in. Imorgon (fredag) saneras utrymmena för att cafeteria och kiosk ska kunna öppnas så snart som möjligt igen.

  • Det är tråkigt att kiosk och cafeteria inte går att använda under en period, men vi gör vad vi kan för att det ska bli en så kort period som möjligt, säger Malin Lilja Altörn Fritidschef.
  • Som det ser ut nu, har vi kunnat agera snabbt och verksamheten kommer snart att kunna vara igång.

Åtgärderna genomförs i samverkan mellan Säters kommun och berörda föreningar