Dags att ansöka om fondmedel

Avkastning från fonder förvaltade av Socialnämnden

Avkastning från de samlade fonderna, vilka förvaltas och administreras av Socialnämnden, finns att fördela från år 2020. Sista ansökningsdag är 2020-04-05.

Enligt Socialnämndens beslut 1999-04-21, ska fondernas avkastning betalas ut till enskilda och grupper vars ansökan uppfyller följande kriterier:

  • till insatser för förebyggande arbete med barn i skolåldern från låg till högstadiet
  • till aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning, där andra ersättningsformer saknas

Sista ansökningsdag är 2020-04-05

Ansökningshandlingar finns att hämta i Rådhusets reception, Socialförvaltningens reception eller på Kommunens hemsida, www.sater.se

Meddelande om Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar om fördelningen från fonderna på sammanträdet den 2020-05-14.
Efter det meddelas du som sökt medel om din ansökan har blivit beviljad eller inte.

Ansökan skickas till:
Socialförvaltningen
Säters kommun
Box 300
783 27 Säter

Märk kuvertet med ”Fondansökan”