Dags att lämna förslag till Säters kulturpris 2019!

två teatermaskerSäters kulturpris kan tilldelas person eller grupp som ideellt bidragit till att utveckla kommunens kulturliv inom musik, teater, lokalhistoria, museiverksamhet, bildskapande, författarskap eller inom verksamhet som främjar läsning m.m.

 Kan även tilldelas personer aktiva inom kulturell verksamhet på annan ort med personlig anknytning till kommunen.

Lämna ditt förslag på kommunens webbsida, senast 10 oktober:

https://www.sater.se/gora-uppleva/kultur/kulturpris/

Du kan även hämta en blankett på Säters bibliotek och skicka ditt förslag till Säters kulturförvaltning
Skolgränd 6, 783 30 Säter eller maila blanketten till karin.hasto@sater.se senast den 10 oktober.