Dags för granskning av detaljplan

Trafikverket bygger om Dalabanan för att få större kapacitet och bättre möjligheter till transporter och pendling. För att möjliggöra projektet behöver Säters Kommun göra vissa förändringar i Säters centrum intill järnvägen samt ta fram en detaljplan. Detaljplaneförslaget är nu ute på granskning vilket innebär att du kan lämna dina synpunkter. Läs mer om detaljplaneförslaget här.