Dalatrafik ändrar biljettpriser och villkor från 1 april 2020

Ändrade biljettpriser och villkor från 1 april 2020

Prisändring 1 april
Den första april justeras priserna för enkelbiljetter och periodkort. Priserna höjs med cirka 4 %.

För ”Ungdom 20-25 år” justeras priset för biljett köpt med reskassa – till 20% av enkelbiljettpriset vid ombordköp.  Efter den första april är alltså rabatten för köp med reskassa 20% för alla ålderskategorier.

Nya villkor autogiro 1 april
Vi ändrar villkoren för autogiro. Korten gäller som tidigare i ett år men månadskostnaden dras nu de första 10 månaderna. De två sista månaderna bjuder vi på.

  • När det gäller redan ingångna avtal om autogiro så justeras månadskostnaden vid dragningen den 28/4. Däremot gäller villkoren om att månadskostnaden dras i 10 månader endast avtal som börjar gälla efter den 1 april 2020.
  • Prisjusteringen påverkar inte heller gällande avtal om Seniorkort eller Resekort Företag. De nya priserna gäller först när avtalen förlängs eller när nya avtal görs med giltighet efter den 1 april.

Tågtilläggg för resor med SJ:s fjärrtåg efter den 1 april 2020

Den 1 april införs också ett särskilt tågtillägg för de som vill resa med sina periodkort (gäller alla typer av periodkort även Seniorkort och Resekort Företag) med SJ:s fjärrtåg. Dessa tåg är de InterCity-tåg som inte ingår i Tåg i Bergslagen och som går Mora/Falun – Stockholm.

Tågtillägget köps separat och ska visas upp för ombordpersonalen tillsammans med det kvitto man får när man köper sitt periodkort.

Prislista från 2020-04-01       Ändrade biljettpriser och villkor från 2020-04-01

Mer info om tågtillägget kommer innan förändringen genomförs.