Dalatrafik backar om tågtillägg för företagskort

Inget tågtillägg för resor med SJ:s InterCity-tåg från den 1 april

Det tågtillägg på 500 kronor/månad som Dalatrafik tidigare informerat om kommer inte att införas.
Dalatrafiks olika periodkort kommer fortsatt att ha samma giltighet såväl på Tåg i Bergslagen som SJ:s Inter-City tåg.
Priserna hittar du här.