Det går bra att bada i Dammsjön igen

Badförbudet i Dammsjön är upphävt och från och med den 18 juni går det alltså bra att bada vid den kommunala badplatsen.

Proverna från onsdagen är analyserade och visar på låga halter av E-coli- och intestinentala bakterier. Provresultaten innebär att vattnet är tjänligt.

I Säters kommun finns ytterligare fem kommunala badplatser där det också går utmärkt att bada.