Detaljplan ute på samråd


Nu tas det fram en ny detaljplan för fastigheten Boberg 5:5 där önskemålet är att utveckla bostäder och rekreationsboende för personer med funktionsnedsättningar. Just nu pågår vad som kallas samråd, vilket innebär att du kan tycka till om detaljplanen. Läs mer här.