Digital föräldraskapsbekräftelse från 1 januari 2022

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta ska faderskap/föräldraskap/i särskilda fall moderskap fastställas. Från och med 1 januari 2022 erbjuds föräldrar att göra detta digitalt via Skatteverkets hemsida.

Förutsättningar för att kunna göra digital bekräftelse är att:

  • Båda föräldrarna är folkbokförda i Sverige
  • Båda föräldrarna har tillgång till e-legitimation
  • Bekräftelsen ska göras inom 14 dagar efter barnets födelse

Om bekräftelsen inte gjorts inom 14 dagar kommer du att kallas till familjerätten för att tillsammans med den andre föräldern fastställa föräldraskapet.

Om någon av nedan punkter är uppfyllda, vänligen kontakta familjerätten för att boka besök.

  • Om du är tveksam till vem den andre föräldern är
  • Om du genomfört en assisterad befruktning, och var ensamstående när den genomfördes
  • Om ni som par genomfört en assisterad befruktning på en inte godkänd klinik eller genomfört en heminsemination

Om andra tveksamheter finns ring familjerätten för att rådgöra.