Dricksvattnet i Grängshammar är tjänligt

Dricksvattnet från det kommunala ledningsnätet i Grängshammar betraktas som ”tjänligt dricksvatten” igen.

Vattnet behöver därmed inte längre kokas före användning som/till livsmedel. Frågor och information angående

dricksvattnet hänvisas till VA-renhållning via växeln 0225-55 000 eller e-post sbn@sater.se.

Tackar för visat tålamod/

VA-Renhållningsenheten