Uppdaterat: Driftsproblem med trygghetslarm åtgärdat

Nu fungerar trygghetslarmen åter som de ska.

Du som fått information om hur du larmar till annan telefon, behåll telefonnummer ifall problem skulle uppstå igen.