E-tjänst – Ansökan om blomlådor som farthinder

Säters kommun arbetar aktivt för en ökad trafiksäkerhet. I våra samhällen samsas ofta bilar med gående och cyklister på en begränsad yta.

Som ett led i arbetet med ökad trafiksäkerhet ges möjlighet till ansökan om blomlådor som farthinder.

Detta gör ni enkelt via vår e-tjänst.

Du kan även läsa mer om blomlådor för ökad trafiksäkerhet här.