Earth Hour 2021 – Släck för vår enda planet

Earth Hour 2021 – Släck för vår enda planet
Under supermiljöåret 2021 kommer världens ledare fatta flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet och den biologiska mångfalden.

Släck som en symbolhandling på Earth Hour – världens största miljömanifestation – den 27 mars kl 20.30-21.30🕤🕥🌍

Under timmen kommer Säters kommun att släcka en del av gatubelysningen.