Eldningsförbudet upphävt.

Nu på morgonen har det tagits ett beslut av Räddningscheferna att häva Eldningsförbudet i Sydost.

Brandriskprognosen är idag lagd till en 2:a.

Pronosen för nästkommande dagar är att det ligger kvar på 2-3 i brandriskprognos.

All eldning sker på egen risk.

Räddningstjänsten Dalamitt