En idé som gynnar landsbygd?

Har föreningen du är med i eller företaget du jobbar i en idé som gynnar landsbygden?
Handlar den om klimat och miljö, idrott, hälsa och livskvalitet, lokal mat eller något annat?
Skulle idén gå att genomföra med 30 000 kr i stöd från Leader Nedre Dalälven?

Leader Nedre Dalälven erbjuder nu möjligheten att söka pengar för att genomföra en delaktivitet inom ett av deras fyra nya paraplyprojekt. paraplyprojekten innebär att varje paraplyprojekt kan innehålla många mindre projekt, och att den övergripande administrationen för projekten hanteras av Leader Nedre Dalälven. Det innebär för er del att både ansökan och redovisning är enkel.

Stödet kan sökas av förening eller företag.

Aktiviteterna ska genomföras i samverkan med andra aktörer och komma många till nytta.

Platsen för aktiviteterna ska vara någonstans inom Leader Nedre Dalälvens område. 

Hela Säters kommun ingår i området, tillsammans med några andra kommuner och socknar som finns kring Nedre Dalälven i både Dalarnas och Gävleborgs län.

Mer information om de olika paraplyprojektet, kontaktpersoner och ansökningsformulär via länkarna nedan.

Välkommen att höra av dig till Leaderkontoret för att bolla idéer!

Klimat och miljö
Idrott, hälsa och livskvalitet
Lokal mat
Småortsutveckling 2.0