En säker trafiksituation vid byggplatsen

För att säkerställa en så bra trafiksituation som möjligt vid byggplatsen för det särskilda boendet Prästgärdet, kommer en grönyta i korsningen Åsenvägen-Gränsgatan att tillfälligt ge plats för en lossnings- och vändplats för lastbilar med leveranser till byggnationen.
– Vi gör detta för att det ska vara säkert för både dem som rör sig kring väg och gångväg, och för de som jobbar med byggnationen, säger Roland Appelgren, projektledare.
– Vi tar bort vegetationen, gräver ut och anlägger en körbar grusyta.
Arbetet beräknas starta under inom kort, och det är entreprenören KJ bygg som genomför arbetet, på uppdrag av Säters kommun.

Ytan har även bygglov som parkering, men anläggandet av parkering sker senare.