En trygg sommar med nattvandrare

Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Socialnämnden i Säters kommun går nu samman för att skapa förutsättningar för att skapa ett tryggt sommarlov.

-Vi ser att det blir en annorlunda sommar i år, och det kommer troligtvis leda till andra beteendemönster hos befolkningen, och det påverkar även de unga, säger Helena Andersson, Barn- och utbildningsnämndens ordförande (S).

-Evenemang och aktiviteter ställs in vilket skulle kunna leda till att unga istället samlas under andra former, och i former som kan orsaka motsättningar mellan unga, och mellan unga och boende. Detta vill vi förebygga genom en satsning på att öka vuxnas närvaro där de unga samlas, säger Sune Hemmingsson, Socialnämndens ordförande (C), tillika ordförande i Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

-Även BRÅ ser positivt på att kommunen kan samarbeta kring detta med föreningslivet.

Det är kommunstyrelseförvaltningen som kommer att hålla samman arbetet med att skapa en trygg sommar för Säterborna, med särskilt fokus på vuxennärvaro.

-Vi engagerar föreningar som kommer att ha ett särskilt uppdrag, säger Marita Skog, kommundirektör.

Föreningarna har tillfrågats om att nattvandra under samtliga helger fram till och med lördag den 15 augusti, fredagar och lördagar kl. 21-02. Minst åtta personer per kväll ska det vara och under kvällarna ska man se över centrum i Säter, Skönviksområdet, Gruvplan, båtbryggan, badplatsen vid campingen, Dammsjön, ICA Gustafs, Enbacka skola och skolområdet vid Kyrkbyn i Stora Skedvi. Ersättningen till föreningen är 10 000 kr per helg, med undantag för midsommarhelgen som ersätts med 15 000 kr. Medlen kommer från omfördelningar i budget för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

-Först ut att nattvandra är Ulfshyttans fotbollsklubb, som är ute den här skolavslutningshelgen. Stort tack till dem, och jag hoppas fler föreningar både vill tjäna en slant och göra en insats för tryggheten, säger Marita Skog.