Ett steg framåt i Bilden av Säterarbetet

– Vi tar ett steg framåt i arbetet med att stärka Bilden av Säter, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens beslut om att inrikta Bilden av Säter på Balans i livet.

– Att det är enkelt att leva ett gott liv i Säter är det vi vill inrikta vår kommunikation mot. Det är en bild som stärker vårt platsvarumärke, och som gör det möjligt för oss att gå mot visionen om 12000 invånare i Säter.

Beslutet innebär att kommunstyrelseförvaltningen nu har ett uppdrag att ta fram en plattform för platsvarumärket, som presenterar inriktningen på ett sätt som gör det möjligt för många att bidra till att berätta om Säters kommun som en plats för balans i livet.

– Vi måste välja väg för hur vi ska tydliggöra vad det innebär att bo och verka i Säters kommun. Vi ska påverka vår kommuns varumärke så att människor känner till vad Säters kommun har att erbjuda.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram en plan för hur ”Jag är tokig i Säter” kan fasas ut ur kommunikationen på ett sätt som tar tillvara den kännedom uttrycket skapat.